Historie a kultura | Turistický informační portál - Moravský Krumlov

HISTORIE A KULTURA

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Židovské pohřebiště je jednou z mála dochovaných hmotných památek prokazujících přítomnost židovské komunity v Moravském Krumlově. Pozornost si zaslouží pomníky významných osobností - rabínů. Z novějších náhrobků upoutá honosná hrobka židovských šlechticů Jakuba a Pavlíny Dormizerových. Pohřbívalo se zde až do zániku židovské obce (poslední pohřeb zde proběhl roku 1937). Celkově se na ploše hřbitova o výměře 8189 m2 nalézá 406 náhrobků. Z tohoto počtu je 250 čitelných (110 mužských, 119 ženských a 10 dětských náhrobků). Typologicky patří do skupiny aškenázských náhrobků, jejich jednoduché členění, výzdoba a symbolika odpovídá ostatním jihomoravským hřbitovům. Zvláště cenné jsou dochované náhrobní kameny barokního typu ze 17. století.