Historie a kultura | Turistický informační portál - Moravský Krumlov

HISTORIE A KULTURA

KNÍŽECÍ DŮM

Projdete-li při své návštěvě Moravského Krumlova obdélníkovým náměstím T.G. Masaryka, dojdete až k nejstaršímu domu ve městě, kterému se říká Knížecí. Jeho historie sahá až do první poloviny 13.století a stavba je charakteristická vysokými pilastry a členěnou atikou s volutovým zakončením. Právě ve 13.století se na Moravě začali usazovat Němci a zakládali kláštery pro různé řády. Jedním z nich byla i komenda Řádu německých rytířů a členové této komendy bydleli zcela určitě v dnešním Knížecím domě. Tomu nasvědčuje i to, že mezi domem a někdejším špitálním kostelem bývala velká zahrada, která tyto objekty spojovala. Za vlády Lichtensteinů byl dům opraven a věnován klášteru. Dle pověsti zde byl ženský klášter a mimo jiné i nižší latinská škola. Později v tomto domě bydleli úředníci ze zámku.
V současné době má v Knížecím domě rovněž prostory Galerie, kde po celý rok probíhají výstavy, koncerty, přednášky a besedy pro žáky, studenty a veřejnost.