Historie a kultura | Turistický informační portál - Moravský Krumlov

HISTORIE A KULTURA

KAPLE PANNY MARIE U ROKYTNÉ (MARIÁNSKÁ STUDÁNKA)

Kaplička byla postavena v místě vývěru jednoho z pramenů snad již kolem roku 1700. Není vyloučeno, že to bylo i mnohem dříve, jak to vyplývá z písemné žádosti obyvatel obce Rokytné v roce 1780. V kapličce byl umístěn obraz Panny Marie a místní usedlíci jej chtěli přemístit na důstojnější místo. V žádosti uvádějí, že obraz se v kapličce nachází od nepaměti. Obraz byl přemístěn do farního kostela v Moravském Krumlově.

V roce 1836 položila obec Rokytná na své náklady dřevěné potrubí, kterým tekla voda z Mariánské studánky do kašny ve vesnici. Voda v kapličce se však ztrácela a proto ji v roce 1847 do základu zbořili a znovu postavili nákladem obce Rokytné za finančního přispění krumlovských obyvatel i knížete ze zámku. Po čase tento vodovod nepostačoval a proto položila obec Rokytná v roce 1880 nový, tentokrát železný z opačné strany ze studánek na “Babě a Bařinách“. Pro stálý nedostatek vody se v roce 1935 obecní zastupitelé usnesli postavit vodovod opět od Mariánské studánky. V zimě r. 1936-1937 byly zachyceny tři prameny a svedeny do pramenní jímky nedaleko odtud. Další práce překazila válka a vodovod byl dokončen až v roce 1947. V té době byla ještě malá studánka přímo v kapličce a voda z ní odcházela přepadní trubkou, která ční ze břehu dodnes.

Kaplička byla v roce 1971 opravena a poté slavnostně vysvěcena.