Turistický informační portál - Moravský Krumlov

PŘÍRODA

NAUČNÁ STEZKA KRUMLOVSKO-ROKYTENSKÉ SLEPENCE

Zřízení naučné stezky navazuje na vyhlášení Národní přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské slepence“ v roce 2005, jejímž posláním je ochrana vzácných rostlinných a živočišných společenstev, lesostepí a lesů v zajímavě členitém údolí meandrujícího toku řeky Rokytné s přilehlými slepencovými skálami. Naučná stezka byla realizována městem Moravský Krumlov za finanční podpory Skupiny ČEZ, slavnostní otevření naučné stezky se uskutečnilo 16. října 2007 v Moravském Krumlově na „Střelnici“.
Účelem naučné stezky je prostřednictvím informačních panelů přehlednou a ucelenou formou seznámit moravskokrumlovskou veřejnost a návštěvníky města s historickými a přírodními zajímavostmi v lokalitě přírodní rezervace. Celková trasa naučné stezky měří 15km a je zde instalováno 12 informačních panelů s mapovým přehledem o průběhu stezky pro snadnou orientaci.
Tématicky zaměřené panely podávají zajímavé informace, např. o historii města a zámeckém parku, hradišti Rokyten a řece Rokytné, Mariánské studánce, národní přírodní rezervaci a stepních a lesních společenstvech v ní, doplněné fotografiemi. Naučná stezka začíná u vstupu do dolního zámeckého parku, vede zámeckým tunelem do lokality zvané „Střelnice“ a dále po modrém turistickém značení ke kapli sv. Floriána.
Odtud je stezka směrována ke kapli Panny Marie u Rokytné (Mariánská studánka) a dále příjemnou cestou do Rokytné. Z Rokytné lze pokračovat podél toku řeky směrem k Budkovicím a Krumlovským lesem až k městské lesovně nebo zpět kaštanovou alejí do Moravského Krumlova.

Ať už projdete celou trasu stezky, nebo si vyberete jen určitý úsek, zcela jistě Vám procházka v kterémkoliv ročním období přinese příjemné zážitky z pobytu v přírodě.