Příroda | Turistický informační portál - Moravský Krumlov

PŘÍRODA

KRUMLOVSKÝ LES

Krumlovský les je mimo jiné odkazem velkého českého lesníka, generálního ředitele lichtenštejnských lesů Julia Wiehla. Jeho rukopis je patrný na tvořivé výstavbě lesa, která kombinuje urostlé dubiny s rychlerostoucími modříny a tím spájí ekonomičnost s původním charakterem lesa. Poblíž obce Vedrovice se rozprostírá významné pravěké arecheologické naleziště.